ASPER wdroży oprogramowanie dedykowane dla spółki logistyczno-transportowej AVALLO

Opublikowano dnia: 25 kwietnia 2016

oprogramowanie dedykowane

ASPER pozyskało nowe zlecenie realizacji zaawansowanego oprogramowania dedykowanego dla firmy AVALLO. AVALLO to konsultingowa spółka logistyczno-transportowa. Dotychczas skomplikowany obieg wewnętrznych dokumentów firmy oraz proces zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa i współpracy z klientami opierał się o niewydajne ręczne rejestry. W celu usprawnienia działań firmowych razem z APSER przystąpiono do poprawy tej sytuacji przez decyzję o wdrożeniu oprogramowania dedykowanego.

Wspólnie we współpracy z Klientem opracowano w pierwszym kroku dokładną specyfikację funkcjonalno-techniczną, która stanowi bazę powstającego systemu. Oprogramowanie dedykowane obejmie moduły webowe do obsługi personelu w delegacji, ich zadań do wykonania, rozliczeń, obsługi kosztów podróży, godzin współpracy, zarządzania płatnościami, wyposażeniem. Dodatkowo zrealizowane zostaną moduły obsługi klientów i współpracy z nimi, personelu i managerów firmy. Zaprogramowane zostaną także systemy obiegu dokumentów.